Letiltások kezelése

Letiltások kezelése

Mit kell tennünk, abban az esetben, mikor az egyik munkavállalónk nevére végrehajtói levél érkezik a cégünkhöz? Bizony munkánk során találkozhatunk ilyen esettel és ilyenkor nem mindegy, hogy helyesen és minden szabályra és körülményre vonatkozóan járunk-e el.

Először is, figyeljünk arra, hogy a letiltás kézbesítését követő 15 napon belül a munkavállalónkat és a végrehajtót is tájékoztatnunk kell, hogy a letiltást nyilvántartásba vettük. Fontos tudnunk, hogy amennyiben a letiltás elektronikus úton érkezik, akkor nekünk is elektronikus úton kell visszaigazolnunk. Ilyenkor a NAV honlapjáról letölthető VHJOV nevű űrlapot kell kitöltenünk és visszaküldenünk.

Ilyenkor tájékoztatnunk kell a végrehajtót

A HAVONTA LETILTHATÓ
JÖVEDELEM ÖSSZEGÉRŐL

A LETILTÁST BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEKRŐL, KÜLÖNÖSEN A FOLYÓSÍTOTT JÖVEDELEM ÖSSZEGÉRŐL

A JÖVEDELMET TERHELŐ
EGYÉB VÉGREHAJTÓI LETILTÁSOKRÓL

De mit csináljunk, ha ezekben a körülményekben idő közben változás történt?

Nem árt, ha tudjuk, hogy a letiltható jövedelem összegét befolyásoló körülményekről, illetve a letiltható jövedelem összegének a változásáról a letiltás teljes időtartama alatt, az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatjuk a végrehajtót.

Mekkora lehet a letiltások összege?

A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul vennünk, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. Ebből a csökkentett összegből általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonnunk.

 

Melyek ezek a kivételes esetek?

A levonás a munkavállalónk munkabérének legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:

  • tartásdíj,

  • az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,

  • jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

Ne felejtsük el, hogy a levonások során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének. Ez az összeg jelenleg 28.500 forint. Ez a mentesség nem áll fenn viszont a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.

Jó, ha figyelünk rá, ha egyidejűleg több jogcímen kap munkabért a munkavállalónk, akkor mentesség szempontjából bizony összevontan kell figyelembe vennünk ezeket a jövedelmeket.

A levonás után fennmaradó összegből viszont korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.

Letiltások sorrendisége

Fontos tudnunk, hogy amennyiben valamelyik munkavállalónk nevére több végrehajtói letiltás is érkezik, akkor az azonos levonási pont alá eső letiltások közül azt kell először levonásba helyeznünk, amelyik előbb érkezett be hozzánk.

A végrehajtás során levont összegből először a végrehajtási költséget – az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget -, és abból elsősorban a meg nem fizetett végrehajtási illetéket és az előlegezésre kötelezett szerv által előlegezett költséget kell kielégítenünk.

A letiltásoknak több fajtája is van, ami a levonási sorrendet is befolyásolja:

1. gyermektartás
2. az adóssal szemben fennálló egyéb tartásdíj,
3. a munkavállalói bér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,
4. polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igény,
5. a büntető- és a büntetés végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),
6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
7. egyéb követelés,
8. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

A követelés érvényesítésével és behajtásával felmerült, a bíróság (hatóság) által megállapított költséget és a követelés egyéb járulékait a követeléssel azonos sorrendben kell kielégítenünk.

De hogyan vezessük, számoljuk és tartsuk nyilván, amikor nem csak egy, hanem akár több letiltás is érkezik a munkavállalónk nevére?

Amennyiben korszerű bérprogramot használunk, akkor az a levonásokat automatikusan tudja kezelni. Nekünk nincs más dolgunk, mint a letiltásban szereplő adatokat megfelelően rögzíteni a programban.

Viszont van olyan bérprogram, amiben az automatikus kezelésen felül, arra is van lehetőségünk, hogy bérszámfejtéskor rögtön tudjuk ellenőrizni is, hogy az aktuális hónapban mennyi levonást eszközölt a program, mégpedig kirészletezve, figyelembe véve a törvényi előírásokat, sorrendiségeket, maximum levonási plafont, stb.

Bízza szakértőkre bérszámfejtését!

Bízza ránk!

Munkavállalói bére a mi lelkiismeretünk.

Töltse ki az alábbi űrlapot!

Szakértő bérszámfejtést szeretnék,

Kérem vegyék fel velem a kapcsolatot!

Kapcsolat

H-P: 08:00-16:00
Tel. 06 20 9212565
E-mail: info@ugyvitelport.hu
1161 Budapest, József u. 18.

Szolgáltatások

Bérszámfejtés kiszervezés
TB elszámolás kiszervezés
Tanácsadás

© 2023. Minden jog fenntartva - Ügyvitelport.hu - Adatkezelési nyilatkozat