Újabb rendkívüli adó- és járulék kedvezmények bizonyos ágazatokban

ÚJABB RENDKÍVÜLI ADÓ- ÉS JÁRULÉK KEDVEZMÉNYEK BIZONYOS ÁGAZATOKBAN

A 2021. március 8-tól újabb és szigorúbb védelmi intézkedések születtek a koronavírus járvány miatt, melynek során a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak zárva kell lenniük. Ebből kifolyólag, márciusban kiegészült a kedvezményezett tevékenységet folyató vállalkozások köre, melyek igénybe vehetik az adózási könnyítéseket. Ezek pedig a következő vállalkozások

A kedvezményeket az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozások vehetik igénybe március hónapra:

Fontos kitételek, melyekre figyeljünk!

  • Az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet végző vállalkozás nem veheti igénybe az adókedvezményeket abban az esetben, ha az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
  • Az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet végző vállalkozás sem érvényesítheti a kedvezményeket, ha az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.
  • Az egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet végző vállalkozást sem illetik meg a kedvezmények, ha a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

Most pedig nézzük meg részletesen, hogy mely adókra, járulékokra vonatkoznak a könnyítések!

01

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2021. március hónapra a fent részletezett, veszélyeztetett ágazatba tartozó tényleges főtevékenységet folytató

  • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után,
  • az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
  • a társas vállalkozásnak a Tbj. szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.

02

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

2021. márciusra a felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kifizetőknek nem kell szakképzési hozzájárulást sem fizetniük.

03

A rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetők mentesülnek 2021-ben a márciusra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás alól is.

04

Könnyítések a kisvállalati adóban (kiva)

A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati adóalanyoknak a 2021. márciusi kiva-kötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, így az nem lesz része a kiva alapjának.

Annak azonban, hogy a kedvezményeket érvényesíteni lehessen, meg kell felelni pár előírásnak.

Nézzük, hogy melyek ezek!

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy

  • a kifizető a 2021. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a március havi munkabérfizetési kötelezettségének eleget tegyen, és a munkaszerződéseket felmondással nem szüntetheti meg 2021 márciusában,
  • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzet miatt elbocsátotta volna,
  • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti a NAV-hoz.

 

A szociális hozzájárulási adónál, valamint a szakképzési hozzájárulásnál a kedvezményt a március havi 2108-es, illetve a 2158-as bevallásban lehet igényelni. Ha érvényesíteni akarjuk a kedvezményeket, akkor a bevallásban nyilatkoznunk kell a tényleges főtevékenységről és arról, hogy megfelelünk az előzőek szerinti érvényesítési feltételeknek.

 

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt a 2101-es bevallásban, a kivában igénybe vehető könnyítést a 21KIVA bevallásban lehet érvényesíteni, mégpedig a szükséges nyilatkozatok megtételével. Figyeljünk arra és ne felejtsük el, hogy miután a kedvezmények támogatásnak minősülnek, ezért az azokkal kapcsolatos iratokat tíz évig meg kell őrizni.

Bár jelen cikkünkben nem részleteztük, de jó, ha tudjuk, hogy a fentebb említett adókönnyítést márciusra azok a kifizetők is igénybe vehetik, akik az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján arra már korábban is jogosultak voltak.

Tehát ne felejtsük el, hogy ha a veszélyeztetett ágazatok valamelyikébe tartozunk, vagy netán ügyfelünk tartozna bele, akkor ebben a nehéz gazdasági helyzetben bizony érvényesítsük a kedvezményeket, melyekre lehetőségünk van, hogy csökkentsünk a cégünkre vagy ügyfeleink cégére nehezedő gazdasági nyomást, kiszolgáltatottságot.

Könnyítsen terhein,
szervezze ki bérszámfejtését.

Munkavállalói bére a mi lelkiismeretünk.

Töltse ki az alábbi űrlapot!

Szakértő bérszámfejtést szeretnék,

Kérem vegyék fel velem a kapcsolatot!

Kapcsolat

H-P: 08:00-16:00
Tel. 06 20 9212565
E-mail: info@ugyvitelport.hu
1161 Budapest, József u. 18.

Szolgáltatások

Bérszámfejtés kiszervezés
TB elszámolás kiszervezés
Tanácsadás

© 2018. Minden jog fenntartva - Ügyvitelport.hu - Adatkezelési nyilatkozat