Hogyan kell eljárni a TB kis könyv hiánya esetén?

Hogyan kell eljárni a TB kis könyv hiánya esetén?

A munka törvénykönyve kimondja, hogy a törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól pedig azt mondja, hogy a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: Igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett Igazolványba (TB kis könyvbe) három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét, és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszűnést, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi, és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött.

Munkáltatóként erre figyelj!

Tehát munkáltatóként fontos tudnunk, hogy a TB kis könyvet, a munkaviszony végén, de legkésőbb a munkaviszony végétől számított 5 munkanapon belül el kell juttatnunk a munkavállaló részére. Bármilyen furán is hangzik, de sokan nem tudják, hogy mielőtt kiadjuk a kis könyvet, a munkaviszony kezdete és vége dátumok mellett, bele kell írni a munkavállaló táppénz adatait is. Fel kell sorolni, hogy mettől meddig volt táppénzen (ha volt) és, hogy az táppénz/hatósági táppénz/üzemi baleset/GYÁP/CSED/GYED volt-e.

Munkavállalóként erre figyelj!

Munkavállalóként pedig fontos tudnunk, hogy az összes többi igazolás mellett ott kell, hogy legyen a TB kis könyv is. Ha ezt nem találjuk, akkor érdemes mihamarabb felvenni a kapcsolatot az előző munkahelyünkkel ennek pótlása céljából, hiszen a következő helyen ezt majd újra le kell adni. Amennyiben ezen igazolások nem érkeznek meg többszöri felszólítás ellenére sem, akkor a munkavállaló peres úton érvényesítheti az igényét.

Munkáltatóként erre figyelj!

Tehát munkáltatóként fontos tudnunk, hogy a TB kis könyvet, a munkaviszony végén, de legkésőbb a munkaviszony végétől számított 5 munkanapon belül el kell juttatnunk a munkavállaló részére. Bármilyen furán is hangzik, de sokan nem tudják, hogy mielőtt kiadjuk a kis könyvet, a munkaviszony kezdete és vége dátumok mellett, bele kell írni a munkavállaló táppénz adatait is. Fel kell sorolni, hogy mettől meddig volt táppénzen (ha volt) és, hogy az táppénz/hatósági táppénz/üzemi baleset/GYÁP/CSED/GYED volt-e.

Munkavállalóként erre figyelj!

Munkavállalóként pedig fontos tudnunk, hogy az összes többi igazolás mellett ott kell, hogy legyen a TB kis könyv is. Ha ezt nem találjuk, akkor érdemes mihamarabb felvenni a kapcsolatot az előző munkahelyünkkel ennek pótlása céljából, hiszen a következő helyen ezt majd újra le kell adni. Amennyiben ezen igazolások nem érkeznek meg többszöri felszólítás ellenére sem, akkor a munkavállaló peres úton érvényesítheti az igényét.

Amennyiben a munkáltató a munkavállaló belépése után nem kapja meg ezen kis könyvet a munkavállalótól, úgy fel kell őt szólítania ennek beszerzésére és átadására. Amennyiben a biztosított a TB kis könyvet mégsem szerzi be és adja át, úgy írásban nyilatkoztatnunk kell erről. Amennyiben 30 napon belül nem adja át a munkavállaló ezen Igazolványt, úgy újat kell a részére kiállítanunk. Fontos, így tartsuk szem előtt, hogy felszólítást és a nyilatkozatot 5 évig meg kell őrizni.

Bízza szakértőkre bérszámfejtését!

Bízza ránk!

Munkavállalói bére a mi lelkiismeretünk.

Töltse ki az alábbi űrlapot!

Bízza szakértőkre

bérszámfejtését!

Bízza ránk!

Munkavállalói bére a mi lelkiismeretünk.

Töltse ki az alábbi űrlapot!

Szakértő bérszámfejtést szeretnék,

Kérem vegyék fel velem a kapcsolatot!

Kapcsolat

H-P: 08:00-16:00
Tel. 06 20 9212565
E-mail: info@ugyvitelport.hu
1161 Budapest, József u. 18.

Szolgáltatások

Bérszámfejtés kiszervezés
TB elszámolás kiszervezés
Tanácsadás

© 2024. Minden jog fenntartva - Ügyvitelport.hu - Adatkezelési nyilatkozat